Nieuws

3 oktober 2013

Poort van Bunnik voert dagelijks weginspecties uit op de A12 tussen Lunetten en Veenendaal.

3 oktober 2013

Poort van Bunnik heeft SQS gevraagd om de conformiteit aan te tonen van Poort van Bunnik b.v. ten opzichte van de relevante eisen die Rijkswaterstaat stelt.

20 december 2012

Sinds de openstelling van de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal in augustus 2012 behoren de dagelijkse files op dit traject tot de verleden tijd. Sindsdien vinden wel dagelijks in de ochtend- en avondspits afwikkelingsproblemen plaats bij de aansluitingen Driebergen, Maarn en Maarsbergen. Deze aansluitingen krijgen momenteel meer regionaal verkeer te verwerken omdat een deel van het verkeer tussen Utrecht richting Woudenberg, Leusden en Amersfoort een andere routekeuze maakt vanwege de werkzaamheden aan de A28. Verkeer vanuit het oosten maakt daarnaast meer gebruik van de aansluiting Maarsbergen in plaats van voorheen A30/A1 naar de A28 bij Amersfoort. Dit blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat.

22 november 2012

Poort van Bunnik heeft de laatste serie luchtfoto's van de werkzaamheden online gezet. Deze foto's zijn gemaakt op 24 juli 2012 vlak voor de openstelling van de spitstroken in Augustus. De foto's zijn hier te vinden.

21 november 2012

Door onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden aan het nieuwe ecoduct Rumelaar in Woudenberg een week langer dan oorspronkelijk gepland. De werkzaamheden duren voort tot vrijdag 30 november en vinden iedere werkdag plaats tussen 06:00 uur en 18:00 uur. Tussen de Laagerfseweg en de Griftdijk is de Rumelaarseweg gedurende de gehele periode afgesloten voor autoverkeer. Dit verkeer wordt lokaal omgeleid. Fietsers, voetgangers en aanwonenden behouden doorgang.

20 november 2012

Graag informeren wij u over de afgelopen en huidige verkeerssituatie op de Hoofdstraat en de verkeersmaatregelen die nog worden genomen. Om verschillende redenen heeft de Hoofdstraat de afgelopen perioden een wisselvallig verkeersbeeld laten zien. Incidenteel liepen de wachttijden in de spitsen soms op tot meer dan een half uur. Zo was op vrijdag 9 november duidelijk de invloed zichtbaar van werkzaamheden aan de Arnhemse¬bovenweg. Datzelfde geldt voor de afsluiting van de verbindingsweg tussen Bunnik en Zeist in de afgelopen periode, met als omleidingsroute de Hoofdstraat. Daarnaast heeft de A12 te maken met meer verkeer dan gemiddeld in verband met de verminderde doorstroming op de A28, en zijn de spoorbomen bij Driebergen-Zeist sinds begin november langer gesloten. Ondertussen werken Rijkswaterstaat, aannemer Poort van Bunnik, en gemeente Utrechtse Heuvelrug verder aan softwarematige verbeteringen in de verkeersregeling. Medio januari kan deze nieuwe software in bedrijf zijn. Oponthoud tijdens de spitsen zal daarmee niet verdwijnen, maar de verwachting is wel dat het verkeer door de nieuwe software efficiënter kan worden afgewikkeld. Verdere verbetering in het verkeersbeeld is pas te verwachten na aanleg van de spoortunnel bij station Driebergen-Zeist.

27 september 2012

Bij de aansluiting op de A12 in Driebergen ontstaan op dit moment regelmatig files. Dit veroorzaakt onveilige situaties en ergernis bij inwoners en weggebruikers. De wegbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeente Utrechtse Heuvelrug,  provincie Utrecht) en aannemer Poort van Bunnik monitoren de situatie dagelijks en nemen voortdurend maatregelen die de situatie bij de aansluiting A12 in Driebergen moeten verbeteren. Op 25 en 26 september heeft dit al geleid tot voorzichtig positieve resultaten. Vanmorgen was het toch weer wat drukker.

10 september 2012

Bij de aansluiting op de A12 in Driebergen ontstaan op dit moment regelmatig files. Dit veroorzaakt onveilige situaties en ergernis bij inwoners en weggebruikers. Rijkswaterstaat, aannemer Poort van Bunnik, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht nemen direct maatregelen die de situatie bij de aansluiting A12 in Driebergen moeten verbeteren.

10 september 2012

Op 3 augustus stelde Poort van Bunnik de extra rij- en spitsstroken open. Dit mooie succes werd maandag 10 september in Maarsbergen gevierd met minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Samen met betrokken bestuurders opende zij de extra rijstroken op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal en tussen Waterberg en Velperbroek officieel. Het tracé van Poort van Bunnik was ruim twee jaar eerder gereed dan oorspronkelijk gepland. Minister Schultz van Haegen: “Het is mooi dat Rijkswaterstaat en de aannemers er in geslaagd zijn het werk zo snel mogelijk en met zo min mogelijk hinder uit te voeren. De versnelde oplevering van de extra rijstroken op de A12 zorgen voor een flinke verbetering van de doorstroming. Dat is goed nieuws voor de weggebruiker en goed voor de economie.“

17 augustus 2012

Vanaf komende maandag 20 augustus bouwt Poort van Bunnik de nieuwe ‘kluifrotonde’ in Maarsbergen. In Veenendaal-West wordt de Nieuweweg Noord en Voorpoort aangepast om zo een betere aansluiting op de nieuwe toe- en afritten van de A12 te realiseren. Met de aanleg van de kluifrotonde en de reconstructie van de Nieuweweg Noord en Voorpoort zal ook in Maarsbergen en Veenendaal de verkeerssituatie voor automobilisten en fietsers aanzienlijk verbeteren. Voor de aanleg van deze nieuwe verbeterde aansluitingen is het nodig de Woudenbergseweg en Voorpoort tijdelijk af te sluiten.

3 augustus 2012

Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik zijn verheugd bekend te maken dat de spitsstroken op de A12 tussen Driebergen en Veenendaal vanaf vandaag in gebruik kunnen worden genomen. In anderhalf jaar is over 30 kilometer de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal verbreed met extra rijstroken en spitsstroken. Met de in gebruik name van de spitsstroken tussen Driebergen en Veenendaal is de verbreding van de A12 een feit, ruim twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. De extra rijstroken tussen Lunetten en Bunnik en Bunnik en Driebergen waren al eerder opengesteld voor het verkeer, respectievelijk juni 2011 en juli 2012.

26 juli 2012

De afgelopen maanden is Poort van Bunnik bezig geweest met het aanbrengen van een ZOAB deklaag op de A12 tussen Lunetten en Veenendaal. Deze deklaag is in acht weekenden aangebracht op zowel de rijbaan van Utrecht naar Arnhem als op de rijbaan van Arnhem naar Utrecht. Op de website is nu een video geplaatst met daarin een indruk van één van de eind overlagingsweekenden A12.

13 juli 2012

Vanwege de weersomstandigheden was het lang onzeker of de werkzaamheden bij Veenendaal doorgang konden vinden. De weersverwachting maakt het noodzakelijk enkele weersgevoelige werkzaamheden eerder uit te voeren.

10 juli 2012

De derde rijstrook tussen Driebergen en Bunnik (beide richtingen) is in gebruik genomen. De openstelling van de extra rijstrook is onderdeel van de wegverbreding A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal.

De extra rijstroken zullen in beide richtingen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De verwachting is dat de filevorming tussen Bunnik en Driebergen (richting Arnhem) sterk zal verminderen. Ook de vertraging tussen Driebergen en Bunnik (richting Utrecht) zal afnemen. Begin augustus wordt tevens de spitsstrook geopend. Hiermee wordt de capaciteit op dit weggedeelte verdubbeld.

22 juni 2012

Zoals u wellicht heeft kunnen zien vorderen de werkzaamheden aan de A12 snel. Voor een deel van het traject is inmiddels het definitieve dubbellaags ZOAB aangebracht. Naar verwachting kunnen alle rijbanen direct na de zomer in gebruik worden genomen. Ook de geluidsschermen zullen dan helemaal gereed zijn, inclusief vluchtdeuren e.d.

8 juni 2012

Deze week zijn werkzaamheden verricht aan de tunnel Kooiweg. Onder de tunnel wordt een geheel nieuw wegdek aangebracht. Deze werkzaamheden zijn vandaag afgerond. Om bouwtechnische redenen hebben wij drie in plaats van twee asfaltlagen aangebracht. Het afkoelen van drie asfaltlagen duurt aanmerkelijk langer dan twee asfaltlagen. Om die reden zal de tunnel niet aan het einde van de middag maar vanavond opengaan. Als we de tunnel vanmiddag nog openen, dan zal het asfalt onvoldoende zijn afgekoeld, en komen er ‘sporen’ in door het verkeer.

1 juni 2012

Graag informeer wij u over werkzaamheden aanstaande zaterdag 2 juni in de omgeving van Veenendaal. Mogelijk veroorzaken deze werkzaamheden voor omwonenden de nodige overlast. Het betreft herstelwerkzaamheden aan eerder uitgevoerd werk aan Viaduct Veenendaal-West; dit was niet voorzien maar moet noodzakelijkerwijs morgen al worden uitgevoerd omdat anders de vervolgwerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

31 mei 2012

In de week van 23 en 24 worden op de A12 op het traject tussen het viaduct Amersfoortseweg en het nieuwe aan te leggen fietstunneltje bij de Bakkersweg enkele werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Aan de noordzijde van de A12 liggen om de paar honderd meter tijdelijke pechhavens. Deze moeten worden verwijderd door middel van het opbreken van de asfaltconstructie.

29 mei 2012

De herbestrating van de Raadhuislaan onder een deel van de tunnel is op woensdag 25 mei succesvol afgerond. Dit betekent dat alle verkeer sinds deze datum weer gebruik kan maken van de onderdoorgang. Om de tunnelwanden en het plafond verder af te kunnen werken wordt de rijbaan ten behoeve van de veiligheid vanaf woensdag 30 mei gedurende circa een week versmald. Gedurende deze periode geldt een voorrangsregeling. Na de afwerking van de tunnelwanden en het plafond heeft het beton een maand tijd nodig om uit te harden, waarna de tunnel gespoten wordt. Indien het spuitwerk tot hinder leidt voor de weggebruiker of voor de omgeving, informeren wij u daar uiteraard opnieuw over.

25 mei 2012

Afgelopen week heeft de extreme regenval geleid tot wateroverlast in de tunnel Kooiweg. Door maatregelen, zoals wegpompen, is deze situatie zo snel mogelijk hersteld. Begin juni wordt het definitieve wegdek onder de tunnel aangebracht. Tot die tijd blijven we de situatie monitoren en verbeteren waar mogelijk, en daarbij wachten we niet op de werkzaamheden in begin juni. Om de wateroverlast tot een minimum te beperken hebben we een zogenoemde grindkoffer aangelegd in de tunnel en de inlaat van de pomp verlaagd.

21 mei 2012

Poort van Bunnik zal de gedeeltelijke herbestrating van de tunnel Raadhuislaan versneld uitvoeren.Dit is op verzoek van de winkeliersvereniging in verband met de bereikbaarheid van het winkelcentrumop donderdag, vrijdag en zaterdag voor Pinksteren. De gemeente heeft ingestemd met dit verzoek.

15 mei 2012

Bij het inmeten van de hoogte van de bestratingswerkzaamheden is onder het deel van de spoortunnel een ongelukkige meetfout opgetreden. Op deze plek is de bestrating iets te hoog aangelegd. De spoortunnel is op deze plek ook lager dan elders in de Raadhuislaantunnel. Brandweerwagens kunnen er wel doorheen, maar de speling van 1,5 cm is niet voldoende. Daarom is met de brandweer en de gemeente afgesproken de bestrating onder de spoortunnel aan te passen. Wij betreuren het dat daardoor opnieuw overlast ontstaat. De herstelwerkzaamheden voeren wij daarom uit in combinatie met werkzaamheden aan de tunnelwanden en het tunneldak. Op deze manier hopen wij de hinder zoveel mogelijk te beperken.

7 mei 2012

Poort van Bunnik laat maandelijks luchtfoto's maken van de werkzaamheden aan de A12. De nieuwste luchtfoto's, gemaakt op 30-04-2012 zijn nu op deze website te vinden. Klik hier voor de luchtfoto's (Overig --> Foto's en video's --> Luchtfoto's 30 april 2012).

26 april 2012

Tunnel Raadhuislaan is vanwege het  voorspoedig verlopen van de werkzaamheden één dag eerder open dan gepland!

Pagina's