Bestratingswerkzaamheden tunneltje Raadhuislaan te Maarn

15 mei 2012 00:00

Bij het inmeten van de hoogte van de bestratingswerkzaamheden is onder het deel van de spoortunnel een ongelukkige meetfout opgetreden. Op deze plek is de bestrating iets te hoog aangelegd. De spoortunnel is op deze plek ook lager dan elders in de Raadhuislaantunnel. Brandweerwagens kunnen er wel doorheen, maar de speling van 1,5 cm is niet voldoende. Daarom is met de brandweer en de gemeente afgesproken de bestrating onder de spoortunnel aan te passen. Wij betreuren het dat daardoor opnieuw overlast ontstaat. De herstelwerkzaamheden voeren wij daarom uit in combinatie met werkzaamheden aan de tunnelwanden en het tunneldak. Op deze manier hopen wij de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Herstelwerkzaamheden
De herstelwerkzaamheden vinden plaatsen in de week van 21 tot en met 25 mei a.s. Van 21 tot en met 23 mei werken wij aan het fiets- en voetgangerspad. Op 24 en 25 mei werken wij aan de rijbaan voor het autoverkeer. Op 24 en 25 mei is de tunnel dan ook afgesloten voor autoverkeer. Tijdens de afsluiting geven gele borden de omleidingsroute aan via de Amersfoortseweg. Fietsers en voetgangers behouden de gehele week doorgang. Gedurende de tweedaagse afsluiting van de rijbaan voor het autoverkeer dienen fietsers vanwege de veiligheid wel af te stappen. Indien de werkzaamheden aan het fiets- en voetgangerspad voorspoedig verlopen, starten de werkzaamheden aan de rijbaan voor autoverkeer op 23 mei en duren dan tot 24 mei. In dat geval wordt de tunnel afgesloten op 23 en 24 mei.

Achtergrond
Oorspronkelijk zou Poort van Bunnik eerst de wanden en het tunneldak afwerken alvorens de weg te bestraten. Deze bouwmethode hebben wij gewijzigd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van ondernemers, winkeliers, bewoners en treinreizigers. De bestratingswerkzaamheden hebben wij daarom naar voren gehaald en al in april uitgevoerd. Ondanks deze tegenvaller blijven wij, ook bij de diverse versnellingen, ons best doen de omgeving van dit ingrijpende project zo min mogelijk te belasten met hinder.