Maatregelen wateroverlast tunnel Kooiweg

25 mei 2012 14:30

Afgelopen week heeft de extreme regenval geleid tot wateroverlast in de tunnel Kooiweg. Door maatregelen, zoals wegpompen, is deze situatie zo snel mogelijk hersteld. Begin juni wordt het definitieve wegdek onder de tunnel aangebracht. Tot die tijd blijven we de situatie monitoren en verbeteren waar mogelijk, en daarbij wachten we niet op de werkzaamheden in begin juni. Om de wateroverlast tot een minimum te beperken hebben we een zogenoemde grindkoffer aangelegd in de tunnel en de inlaat van de pomp verlaagd.

Naast bovengenoemde wateroverlast is afgelopen week ook even een stroomstoring geweest in het systeem van de tijdelijke stoplichten. Ook deze storing is zo snel mogelijk verholpen.