Spitsstroken A12 gereed!

3 augustus 2012 00:00

Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik zijn verheugd bekend te maken dat de spitsstroken op de A12 tussen Driebergen en Veenendaal vanaf vandaag in gebruik kunnen worden genomen. In anderhalf jaar is over 30 kilometer de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal verbreed met extra rijstroken en spitsstroken. Met de in gebruik name van de spitsstroken tussen Driebergen en Veenendaal is de verbreding van de A12 een feit, ruim twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. De extra rijstroken tussen Lunetten en Bunnik en Bunnik en Driebergen waren al eerder opengesteld voor het verkeer, respectievelijk juni 2011 en juli 2012.

Winst voor weggebruiker en omgeving
De extra rijstroken en spitsstroken op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal leveren een forse hoeveelheid extra wegcapaciteit op. In de nieuwe situatie kunnen er per uur anderhalf keer zoveel voertuigen over de weg rijden. Tussen Bunnik en Driebergen is dat zelfs twee keer zoveel. Dat resulteert in tijdwinst voor verkeer en ondernemers. Ook de omgeving profiteert. Dankzij de versnelde oplevering van de extra rij- en spitsstroken duurde de duur van de hinder voor de omgeving door de bouw minder lang. Verder zijn er om de hoeveelheid geluid te verminderen nieuwe geluidsschermen geplaatst en is over bijna het gehele traject een tweede laag stil asfalt aangelegd.

Korte bouwperiode
De grootschalige bouwwerkzaamheden voor de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal zijn in mei 2011 gestart. Bij de start werd ervan uitgegaan dat het project zo snel mogelijk, maar uiterlijk in maart 2013 gereed zou zijn. Dat was al bijna twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Met de openstelling van de rijstroken per 3 augustus is de oplevering van de extra rijstroken ten opzichte van de oorspronkelijke planning in totaal ruim 2 jaar eerder

Slim plannen en bouwen
De versnelling is mogelijk doordat er over 30 kilometer integraal gewerkt is. Ook hebben Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik in goed overleg met regionale partijen constant gekeken naar mogelijkheden om de planning te optimaliseren en hiermee de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Verder heeft de aannemer slimme bouwmethodes gebruikt. Zo is er buiten het verkeer gewerkt, waardoor er voldoende ruimte overbleef voor bredere rijstroken waarover met 100 km/uur kon worden gereden. Ook is er gebruik gemaakt van een inline paving machine waarmee dubbellaags ZOAB in één keer over 2 rijstroken worden aangebracht. Door de werkzaamheden anders uit te voeren dan oorspronkelijk gepland, hebben Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik ervoor gezorgd dat het testen van de spitsstroken gelijktijdig plaats kon vinden met het asfalteren in plaats van traditioneel na het asfalteren. Hierdoor is tijdswinst behaald.

Minder Hinder aanpak
Voor het woon-werkverkeer is de extra reistijd tijdens de werkzaamheden veelal beperkt gebleven. De slimme uitvoeringswijze van de aannemer ligt hieraan te grondslag, waarbij er zoveel mogelijk buiten het verkeer is gewerkt en er overdag twee rijstroken beschikbaar waren. Ook de inzet van de diverse mobiliteitsmaatregelen zoals Spitsmijden A12 en de Minder Hinderpas hebben hieraan bijgedragen. Gedurende acht weekenden in mei, juni en juli hebben er grootschalige asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden tussen Driebergen en Veenendaal. Door de inzet van diverse communicatiekanalen en een goede de samenwerking met bedrijven en andere betrokken organisaties in de omgeving is de vertraging in deze weekenden ook minder geweest dan aanvankelijk gedacht.

Resterende werkzaamheden
Het totale werk is met de realisatie van de wegverbreding nog niet klaar. De afwerking van de viaducten en de beide eco-passages over de A12, het verbeteren van aansluitingen van het lokale wegennet op de A12 en het plaatsen van beplanting zijn voorbeelden van werkzaamheden die nog moeten gebeuren. Naar verwachting is het totale project in maart 2013 gereed.