Verkeerssituatie Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg

10 september 2012 11:27

Bij de aansluiting op de A12 in Driebergen ontstaan op dit moment regelmatig files. Dit veroorzaakt onveilige situaties en ergernis bij inwoners en weggebruikers. Rijkswaterstaat, aannemer Poort van Bunnik, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht nemen direct maatregelen die de situatie bij de aansluiting A12 in Driebergen moeten verbeteren.

De spoorwegovergang, extra verkeer vanuit Utrecht naar Zeist en de afrondende wegwerkzaamheden aan de aansluiting maken dat de Hoofdstraat de filedruk in de spits niet goed aankan. Er zijn al tijdelijke zebrapaden aangelegd en verkeersregelaars ingezet. Betrokken partijen nemen daarnaast het volgende pakket aan maatregelen.

Omleiding

Rijkswaterstaat leidt verkeer op de snelweg richting Zeist om via de A28. Door verkeer al op de A12 en de A27 bij de knooppunten Rijnsweerd, Lunetten en de aansluiting Maarsbergen (afslag 22) om te leiden, zal minder verkeer de afslag Driebergen kiezen en de Hoofdstraat belasten.

Verkeersregelaars

Ook de komende dagen zullen tijdens de ochtend- en avondspits verkeersregelaars worden ingezet om verkeer ter hoogte van de Loolaan/Nijendal in goede banen te leiden. De software voor de nieuwe verkeerslichten wordt op dit moment nog getest.

Afsluiten fietspad

Het fietspad bij de Loolaan wordt afgesloten. Fietsers wordt gevraagd af te stappen en via het tijdelijke zebrapad onder begeleiding van de verkeersregelaars de Hoofdstraat over te steken. Op deze manier kan het verkeer op de Hoofdstraat sneller worden afgewikkeld en ontstaat een veiliger situatie voor fietsers.

Busbaan voor autoverkeer

De busbaan richting station Driebergen-Zeist zal tijdelijk beschikbaar komen voor autoverkeer om op deze manier meer opstelruimte voor het wachtende verkeer richting de spoorwegovergang te krijgen. Ook zal aannemer Poort van Bunnik alles in het werk stellen om versneld extra opstelstroken onder het viaduct vrij te geven.

Borden

Bij de kruising op de Hoofdstraat onder de A12 komen borden te staan met de tekst ‘Kruisingsvlak vrijhouden’. Op deze manier moet worden voorkomen dat auto’s elkaar vastzetten op de kruising en de afwikkeling van verkeer bemoeilijken. Ook staat er een bord voor de afrit Driebergen vanuit Utrecht die bij filevorming waarschuwt voor file op de afrit.

Deze maatregelen blijven in ieder geval tot en met weekend van 15-16 september van kracht. De verkeerssituatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Afronding werkzaamheden

Naar verwachting rondt aannemer Poort van Bunnik op 1 oktober de werkzaamheden aan de Hoofdstraat af. Helaas zijn de problemen met de verkeerslichten Loolaan/Nijendal dan nog niet opgelost. Vanwege fabricage- en levertijd is het nu de verwachting dat begin november de verkeersregelinstallatie bij de Loolaan/Nijendal is getest en zal functioneren.

Achtergrond

Regelmatig komt het voor dat de spoorwegovergang het kruispunt van de A12 in Driebergen blokkeert. Daardoor ontstaat file op de Hoofdstraat richting Zeist en op de afrit van de A12. Daar komt bij dat sinds 10 september meer verkeer vanuit Utrecht via Driebergen naar Zeist rijdt vanwege de afsluiting van de Koelaan en de Julianalaan tussen Bunnik en Zeist. Omdat er nog werkzaamheden aan de Hoofdstraat plaatsvinden, kan de Hoofdstraat de toegenomen filedruk niet goed aan. Bijkomend knelpunt zijn de computers die de verkeerslichten regelen. Deze zijn aan het einde van hun levensduur. Helaas zijn deze computers afgelopen week kapot gegaan, waardoor de verkeerslichten op de Loolaan/Nijendal alleen nog maar op rood stonden. Een deel van de verkeerslichten is inmiddels versneld vervangen. Ook zijn er al tijdelijke zebrapaden aangelegd en verkeersregelaars ingezet. Daar bovenop nemen betrokken partijen nu dit pakket aan maatregelen.