Voortgang werkzaamheden tunnel Raadhuislaan te Maarn

29 mei 2012 00:00

De herbestrating van de Raadhuislaan onder een deel van de tunnel is op woensdag 25 mei succesvol afgerond. Dit betekent dat alle verkeer sinds deze datum weer gebruik kan maken van de onderdoorgang. Om de tunnelwanden en het plafond verder af te kunnen werken wordt de rijbaan ten behoeve van de veiligheid vanaf woensdag 30 mei gedurende circa een week versmald. Gedurende deze periode geldt een voorrangsregeling. Na de afwerking van de tunnelwanden en het plafond heeft het beton een maand tijd nodig om uit te harden, waarna de tunnel gespoten wordt. Indien het spuitwerk tot hinder leidt voor de weggebruiker of voor de omgeving, informeren wij u daar uiteraard opnieuw over.

 

Op vrijdagochtend 25 mei hebben we met de brandweer van Maarn een test uitgevoerd met de doorrijhoogte van de tunnel. Deze test is goed verlopen: de brandweerwagen heeft nu voldoende ruimte om hier met snelheid doorheen te kunnen rijden. Wij bedanken dan ook brandweer, omwonenden, winkeliers, gemeente en Rijkswaterstaat voor de medewerking!