Nieuws

26 april 2012

Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik voeren van maandag 7 mei tot en met woensdag 16 mei nachtelijke werkzaamheden uit op de A12 nabij Maarsbergen ten behoeve van de aanleg van een ecoduct. Gedurende een aantal nachten wordt het verkeer op de A12 in beide richtingen tussen 21.30 uur en uiterlijk 07.15 uur een groot aantal keer stilgelegd. Lange afstandsverkeer richting of vanuit het oosten wordt geadviseerd om te rijden via de A15, de A1 en de A30.

26 april 2012

Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik leggen een ecoduct aan over de A12 tussen Driebergen en Maarn: ecoduct Mollebos. In dit versnelde filmpje (time lapse) zien we hoe een kraan de liggers hijst en hoe het verkeer soms met verkeerstops tot stilstand wordt gebracht vanwege de veiligheid. Dit gebeurde van 19 tot en met 22 maart 2012. Van 7 tot en met 16 mei 2012 bouwt Rijkswaterstaat eenzelfde ecoduct nabij Maarsbergen met de naam Rumelaar. Ook dan werken we met zo'n kraan en met verkeersstops en moeten weggebruikers 's avonds en 's nachts rekening houden met vertraging.

24 april 2012

Op de A12 is begonnen met het aanbrengen van de deklagen met dubbellaags ZOAB. Dit gebeurt door middel van de inline pave methode. Inline pave is een uniek systeem waarbij twee lagen in één werkgang worden aangebracht. BAM Wegen is de eerste wegenbouwer in Nederland die dit systeem toepast. Het systeem bestaat uit twee conventionele asfaltmachines die aan elkaar gekoppeld zijn. De voorste machine heeft een extra asfalthopper. Deze is voorzien van een transportband die het asfalt over de machine transporteert naar de achterste asfaltmachine. De voorste machine brengt de onderlaag aan en de achterste machine de bovenlaag. Zowel de voorste als achterste machine verwerken het asfalt traditioneel met bewezen systemen.

16 april 2012

De verbreding tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal verloopt voorspoedig. Zo voorspoedig zelfs, dat we al na de zomer klaar zijn met de wegverbreding. Dit is nóg een half jaar sneller dan gepland. De weggebruiker heeft daarmee eerder de beschikking over de 1 of 2 extra rijstroken in beide richtingen. De vervroegde openstelling is mogelijk door het toepassen van slimme bouwmethodes, de meevallende weersomstandigheden en de inzet van veel menskracht over het gehele traject.

6 april 2012

Goed nieuws! Door een slimme combinatie van werkzaamheden en een goede samenwerking van de wegenbouwers en de civiele bouwers is het ons gelukt om de werkzaamheden aan het tunneltje Heuvelsesteeg bijna 3 dagen eerder af te ronden. Dat betekent dat het tunneltje nog vóór Pasen weer open kan. Vooral fijn voor de fietsers onder u, die nu niet meer om hoeven te rijden.

Poort van Bunnik wens u fijne feestdagen.

5 april 2012

Poort van Bunnik laat maandelijks luchtfoto's maken van de werkzaamheden aan de A12. De nieuwste luchtfoto's, gemaakt op 27-03-2012 zijn nu op deze website te vinden. Klik hier voor de luchtfoto's.

Zie voor een update van de uitvoeringsdata en foto's van de werkzaamheden de hinderplanning.

2 april 2012

Afgelopen weekend heeft Poort van Bunnik tijdens een 52-urige buitendienststelling succesvol het spoordek ingereden voor  de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Bakkersweg. De fietstunnel is onderdeel van de verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal. Met het spoordek zijn alle dekken nu gereed en kan gestart worden met de vloeren en wanden van het tunneltje. De verwachting is dat het tunneltje rondom het einde van 2012 in gebruik kan worden genomen. 
Met een bouwterrein van amper 180 m2 is er 40 meter spoor verwijderd om 1400 m3 zand uit de spoordijk te kunnen ontgraven. Vervolgens zijn de damwanden op hoogte afgebrand en zijn de oplegconstructies hieraan gelast. Hierop is het dek met behulp van een self propelled modular trailers (SPMT’s) ingereden, waarna het dek gefixeerd is en het spoorlichaam weer is aangevuld en verdicht.

23 maart 2012

In de nacht van afgelopen maandag op dinsdag heeft het licht gevroren. De eerste laag beton voor het aanbrengen van de nieuwe vloer in de tunnel, de zogenaamde werkvloer, is daardoor niet uitgehard. In plaats van dinsdag zijn de vervolgwerkzaamheden voor aan het aanbrengen van de nieuwe vloer (o.a. het vlechtwerk) begonnen op woensdag. Het is grotendeels gelukt om deze vertraging van 1 dag terug te brengen tot maximaal een halve dag. De consequentie daarvan is echter wel dat de tunnel niet om 07.00u, maar om 12.00u zal worden opengesteld. De gewijzigde openstelling zal ook op de gele aankondigingsborden bij de tunnel worden aangegeven.

13 maart 2012

Op diverse locaties langs het tracé zijn wij momenteel bezig met de bouw van de nieuwe geluidsschermen. Deze zorgen er straks voor dat geluid van het wegverkeer wordt tegengehouden. De geluidsschermen variëren in hoogte van 4 tot 7 meter. Vanwege deze hoogte is een sterke fundering nodig. Voor de fundering trillen wij eerst holle funderingspalen met een diameter van 82cm tot een diepte van 8m tot 12m in de grond. Daarna wordt de wapening aangebracht en worden de holle buispalen volgestort met beton. Op de buispalen worden vervolgens stijlen geplaatst waartussen vervolgens betonnen elementen worden aangebracht. Het intrillen van de buispalen geeft trillingshinder, die in een wijde omgeving gevoeld kan worden. Daarom monitoren wij de trillingen op verschillende plekken met trillingsmeters. Meer informatie over de geluidsschermen vindt u hier.

9 maart 2012

De planning van de werkzaamheden aan de geluidsschermen is geactualiseerd en vanaf heden terug te vinden op deze website. Kijk snel onder het kopje geluidsschermen. Deze data zijn ook verwerkt in onze hinderplanning.

8 maart 2012

Poort van Bunnik laat maandelijks luchtfoto's maken van de werkzaamheden aan de A12. De nieuwste luchtfoto's, gemaakt op 04-03-2012 zijn nu op deze website te vinden. Klik hier voor de luchtfoto's.

Verschillende uitvoeringsdata voor diverse viaducten zijn aangepast. Zie voor meer informatie de hinderplanning.

29 februari 2012

Vanaf medio februari is de Ventweg Amersfoortseweg (N227) in verband met de veiligheid voor alle verkeer afgesloten. In overleg met de gemeente is besloten om deze afsluiting voor alle verkeer te verlengen tot 31 maart as. Ook dit heeft te maken met de veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Tot 31 maart wordt namelijk nog gewerkt aan het viaduct, zoals het schroeven van funderingspalen, het ontgaven van de oude fundering onder de weg en wat andere nog resterende sloopwerkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben enige tijd stil gelegen in verband met de vorst. De afsluiting draagt bij aan een versnelling van de werkzaamheden (waarmee de verbeterde eindsituatie eerder kan worden opgeleverd) en aan de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Het autoverkeer wordt omgeleid via de N227 en het fietsverkeer via de tunnel Raadhuislaan.

21 februari 2012

Op 25 januari 2012 heeft Rijkswaterstaat met Poort van Bunnik een Safety-Walk ‘gelopen’ op de bouwplaatsen bij ecoduct Rumelaar en de tunnel Heuvelsesteeg. Het doel van de Safety Walk is het versterken van de bewustwording over de zorg voor veiligheid bij de medewerkers. De Safety Walk wordt regelmatig op het traject gelopen.

9 februari 2012

Door de aanhoudende vorst moeten een aantal (voorbereidende) werkzaamheden aan en in de omgeving van het viaduct Veenendaal-West worden uitgesteld. Dit heeft consequenties voor de planning van werkzaamheden en afsluitingen. Ook de planning van de werkzaamheden aan de tunnels Kooiweg en Heuvelsesteeg wijzigt om die reden. Onderstaand geven wij u een actualisatie van de huidige stand van zaken. Bovengenoemde data voor wat betreft de werkzaamheden aan het viaduct Veenendaal-West zijn afhankelijk van het verloop van de vorstperiode. Definitieve data worden minimaal 1 week van te voren opnieuw gecommuniceerd. Voor wat betreft de werkzaamheden aan de Kooiweg en de Heuvelsesteeg is dat minimaal twee weken. Werkzaamheden aan het viaduct Veenendaal-West die aankomend weekend van 10 tot 13 februari stonden gepland, zijn uitgesteld.

8 februari 2012

De werkzaamheden aan het viaduct Veenendaal-West die aankomend weekend van 10 tot 13 februari stonden gepland, zijn uitgesteld. Door de aanhoudende vorst kunnen een aantal werkzaamheden aan en in de omgeving van het viaduct Veenendaal-West niet doorgaan. Dit heeft consequenties voor de planning van werkzaamheden en afsluitingen.

8 februari 2012

Om omwonenden en geintereseerden van zoveel mogelijk informatie te voorzien mbt de werkzaamheden die Poort van Bunnik uitvoert om de nieuwe A12 tussen Utrecht en Veenendaal te realiseren, staat er sinds vandaag een hinderplanning online op deze website.

4 februari 2012

Op zaterdag 4 februari j.l. is er op de website een bericht geplaatst m.b.t. de geplande werkzaamheden aan het viaduct Amersfoortseweg te Maarn en de hiermee samenhangende afsluiting van de ventweg en de omleiding voor fietsers en voetgangers via de tunnel Raadhuislaan.

Vanmorgen zijn deze werkzaamheden opgestart, maar door de strenge vorst en sneeuwval van het afgelopen weekend is gebleken dat de werkzaamheden helaas niet kunnen worden uitgevoerd. Poort van Bunnik is daarom ook genoodzaakt de werkzaamheden voor onbepaalde tijd stil te leggen. De ventweg is dan ook per direct weer opengesteld voor fietsers en voetgangers.

Zodra wij over nieuwe informatie beschikken over de planning van de werkzaamheden aan de ventweg ontvangt u opnieuw bericht.

26 januari 2012

Poort van Bunnik is deze week (week 4) gestart met het demonteren van het geluidsscherm bij Maarn Zuid. Omdat het demonteren van het scherm moeizamer gaat dan verwacht en om op planning te blijven, wordt er zaterdag 28 januari doorgewerkt van 07.30 tot circa 16.00 uur. Poort van Bunnik excuseert zich voor eventuele overlast die dit op zaterdag kan veroorzaken. Indien er vragen zijn over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen via ons email adres: info@poortvanbunnik.nl.

26 januari 2012

Poort van Bunnik laat maandelijks luchtfoto's maken van de werkzaamheden aan de A12. De nieuwste luchtfoto's, gemaakt op 27-01-2012 zijn nu op deze website te vinden. Klik hier voor de luchtfoto's.

20 januari 2012

Poort van Bunnik is de afgelopen maanden bezig geweest met de bouw van de nieuwe brug over het Valleikanaal. De nieuwe brug Valleikanaal wordt gebouwd omdat de huidige duiker voor het Valleikanaal onder de A12 verouderd is. De nieuwe brug Valleikanaal gaat meer ruimte bieden aan water en natuur.

17 januari 2012

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 20 januari 20.00 uur tot maandag 23 januari 05.00 uur sloopwerkzaamheden uit aan het viaduct op de Arnhemse Bovenweg te Driebergen-Rijssenburg. De Arnhemse Bovenweg ter hoogte van de A12 is dit weekend afgesloten voor al het verkeer, inclusief voetgangers en fietsers. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

5 januari 2012

Vrijdagmiddag 16 december vond een aanrijding plaats met een trein en een vrachtwagen op de overweg Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen.

5 januari 2012

In de nacht van 4 op 5 januari is er in de omgeving extreem veel regen gevallen.

21 december 2011

De sloopwerkzaamheden aan het viaduct Rijnwijckse Wetering bij Odijk hebben vandaag vertraging opgelopen vanwege een tegenvallende voortgang. Om vertraging in de planning voor de rest van de werkzaamheden te voorkomen worden de sloopwerkzaamheden in de avond van 21 december tot middernacht voortgezet. De Rijnwijcksewetering stroomt ter plaatse van het viaduct Rijnwijcksewetering, langs de Laan van Rijnwijck, onder de A12 door.

Pagina's