Nieuws

20 december 2011

De linkerrijstrook op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Bunnik richting Driebergen wordt vanaf woensdag 21 december verlengd. Hierdoor komt er een extra rijstrook beschikbaar tot halverwege Bunnik en Driebergen. Naar verwachting verbetert dit de doorstroming richting Arhnem aanzienlijk. Voor meer informatie zie hier.

16 december 2011

Beste omwonenden in de omgeving van viaduct Arhnemsebovenweg,

In de brief die u van ons heeft ontvangen over de werkzaamheden aan de zuidzijde van Arnhemsebovenweg (brief van 10 november jl) heeft u kunnen lezen dat wij voor het aanbrengen van damwanden onze uitvoeringsmethode hebben gewijzigd om de overlast te beperken. De meeste en dichtstbijzijnde damplanken gaan we drukken in plaats van trillen. Momenteel zijn wij bezig met drukken van de damwanden.

Een deel van damwanden zijn door ons getrild. In de brief is aangegeven dat deze werkzaamheden plaatsvinden in de periode van 23 november tot 9 december. U zult echter wel gemerkt hebben dat deze werkzaamheden met een week zijn uitgelopen. Daarvoor bieden wij u onze verontschuldigingen aan.

12 december 2011

Op 26 november 2011 zijn er in opdracht van Poort van Bunnik nieuwe luchtfoto's gemaakt. Deze zijn vanaf heden te bekijken op de website.

1 december 2011

De uitvoeringplanning van Poort van Bunnik is aangepast en terug te vinden op deze website.

15 november 2011

De planning waarin is te vinden waar en wanneer welke geluidschermen worden geplaatst is geactualiseerd voor de geluidschermen tussen Bunnik en Driebergen. De nieuwe planning voor de geluidschermen bij Maarsbergen volgt zo spoedig mogelijk. De planning is hier te vinden.

7 november 2011

In het kader van de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal heeft Poort van Bunnik in de weekenden 44/45 en 45/46 de nieuwe 'faunpassage' de Zanderij gerealiseerd. De nieuwe faunapassage bestaat uit een ongeveer 120m lange onderdoorgang. Om de uitvoering te versnellen is er voor gekozen om een buis (Spirosol) met een diameter van ongeveer 3,5m in het oude kunstwerk te plaatsen en de loze ruimte tussen nieuw en oud kunstwerk op te vullen met zand. Omdat het de bedoeling is dat het oude viaduct 'functieloos'wordt gesteld (geen dragende functie meer mag hebben), is er voor gekozen om in twee weekenden het dak van het oude kunstwerk te slopen. Op deze manier is versneld de nieuwe ecopassage 'Zanderij''  gerealiseerd waarbij de oude constructie functieloos is gemaakt.

1 november 2011

Sinds 1 november 2010 voert Poort van Bunnik samen met Rijkswaterstaat de verbreding A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal uit. Dat betekent dat Poort van Bunnik vandaag al weer 1 jaar ‘onderweg’ is qua uitvoering en beheer en onderhoud. Ander puntje om even bij stil te staan is dat er in het afgelopen jaar geen noemenswaardige ongelukken zijn gebeurd met medewerkers van Poort van Bunnik, dit betekent al één jaar veilig bouwen aan de nieuwe A12.

27 oktober 2011

De afgelopen maanden is Poort van Bunnik druk bezig geweest met het realiseren van de nieuwe hoofdrijbaan richting Utrecht tussen Driebergen en Bunnik. In de nacht van 25 op 26 oktober is het verkeer omgezet van de oude A12 naar de nieuwe A12 die ongeveer 2 meter hoger ligt. Poort van Bunnik heeft nu de ruimte om te gaan werken op het de vrijgekomen oude A12 richting Utrecht. Werkzaamheden die op korte termijn gaan starten zijn de verbreding van de viaducten, ophoging van de A12 en asfalt vernieuwing. Hou de website in de gaten voor meer informatie!

27 oktober 2011

Vanaf heden is ook Poort van Bunnik aan het twitteren geslagen. Voor de meest actuele informatie omtrent het project A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal kunt u nu zowel deze website in de gaten houden als onze twitter @PoortvanBunnik

13 oktober 2011

Vanaf heden zijn de meeste actuele bewonersbrieven die Poort van Bunnik naar de omgeving heeft toegestuurd terug te vinden op deze website. De brieven zijn te vinden via het menu: Bewonersbrieven of via deze link.

7 september 2011

Poort van Bunnik is op 07-09-2011 begonnen met het in hijsen van de liggers bij KW21.

7 september 2011

De sloop van een deel van het viaduct is op 2 en 3 september voorspoedig verlopen. De sloop was nodig om te kunnen starten met de bouw van het nieuwe viaduct. Om dit nieuwe viaduct te kunnen bouwen zijn tijdens de werkzaamheden minder rijstroken onder het viaduct beschikbaar. Om de doorstroming van het verkeer onder het viaduct door en over de A12 te laten doorstromen wordt het verkeer tot aan het eind van de werkzaamheden via een andere route naar Utrecht geleid. De werkzaamheden duren in ieder geval tot de zomer van 2012.

27 juni 2011

De vijf kilometer snelweg tussen Utrecht Lunetten en Bunnik is op 27 juni 2011 voltooid.

Pagina's